Reference Søren D Andersen

Formand for lokalråd 4262, Sandved – Tornemark Søren D Andersen www.lokalraad4262.dk

“Hvid’bogen” for ildsjæle

Projektleder Mona Hvid er et scoop for ildsjæle, der vil udvikling i landdistrikterne. Hendes viden herom, samt hendes ledelsesstil og personlige engagement, får det optimale frem i projektets deltagere, og sikrer en inspirerende og resultatorienteret samværsform imens.

Hvad gør en ildsjæl, hvis gløden brænder ud?

Jo da, han stopper sit projekt, eller finder en projektleder, der kan puste til ilden.

Sådan ca. var min situation for 2 år siden. Den borgerforening jeg dengang var formand for, havde netop fået bevilget et større beløb til et tiltrængt projekt, der kunne sætte fokus på livet på landet.

Vi havde knapt fået armene ned i begejstring over støtten, før vi erfarede, hvilke krav der retfærdigvis var knyttet til dokumentationsdelen. Krav der oversteg de kompetencer, der var i blandt bestyrelsen og dens lokale netværk.

Så foreningens valg var enten at takke nej til tilbuddet om støtte, eller finde en kvalificeret projektleder.

I vores søgen stødte vi på Landliv A/S og Mona Hvid. De var blandt flere, som vi tog kontakt til. Mona Hvid blev også den, som vi vendte tilbage til, da foreningen skulle lave den endelige aftale omkring projektledelse.

Landliv A/S og Mona Hvid står måske ikke først i telefonbogen, eller når der Googles, men de stod tydeligst i erindringen, efter de indledende samtaler.

Mona efterlod et indtryk af erfaring og engagement kombineret med specifik viden. Disse egenskaber har hun efterfølgende bekræftet at kunne anvende i praksis, såvel når hun har forestået planlægning af konferencer og workshops, som når hun har coachet foreningens formand i rollen som projektansvarlig, overfor andre ildsjæle og myndigheds personer.

Således gik det til, at vi som frustrerede lokale ildsjæle, blev holdt på rette kurs af Mona Hvid, i et ellers kompliceret projekt, og dermed bevarede gnisten, samt får skrevet ”Hvidbogen”, for projektet i overensstemmelse med krav til dokumentation fra bevilgende myndighed.

Jeg fik af vide at en ekstern projektleder er dyr og mangler lokal kendskab, men erfarede, at Mona har mere viden end bestyrelsen tilsammen, samt national og global kendskab. Så det andre kaldte en stor timeløn, blev i praksis en rigtig god og billig løsning. Mona rummer hver enkelt deltager og rammer pointen gennem alle projektets faser.

Tak til Mona, for dit overblik og din indsigt.

Skriv en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.