Persondatapolitik

Information om behandling af personoplysninger og dine rettigheder

Du har krav på information om, hvordan vi behandler dine personoplysninger, og hvilke rettigheder du har efter persondataforordningen.

  1. Inspirator Mona Hvids formål med at behandle oplysninger:

Jeg indsamler, behandler personoplysninger om kunder og nyhedsbrevsmodtagere til brug for fakturering og pleje af den enkelte kundes og nyhedsbrevsmodtagers interesser.

Afgivelse af oplysninger og samtykke
Afgivelse af oplysninger ved køb eller tilmelding til nyhedsbrevene fra Mona Hvid er et krav for at kunne modtage fakturaer og nyhedsbreve.

Dit navn, adresse, telefonnummer, e-mail, evt. postnummer, samt købsoplysninger, indgår i de data, vi gemmer.

2.Materiale og kommentarer som du selv har gjort offentligt tilgængeligt

Jeg er ikke ansvarlig for det materiale eller kommentarer, som du lægger ud på mine sider og profiler på facebook, andres sociale medier og mine blogs.

Du alene indestår for rigtigheden i oplysningerne samt de ophavsretlige klareringer mv. .
Jeg forbeholder sig ret til at kunne fjerne materiale eller kommentarer helt eller delvist fra de fora, som jeg administrerer.

3. Om tilbagekaldelse af samtykke til behandling af oplysninger

Du er til enhver tid berettiget til at tilbagekalde dit samtykke til behandling af oplysninger ved henvendelse til mig. Tilbagekaldelsen vil få virkning for fremtiden, og det kan betyde, at jeg ikke er i stand til at have dig som kunde eller modtager af nyhedsbreve eller follower på de sociale medier

4. Ret til indsigt i de oplysninger vi behandler om dig

Hvis du ønsker information om, hvilke oplysninger jeg har registreret og behandler om dig, så kan du henvende dig til mig. Det er muligt, at jeg vil bede dig om at fremsende skriftlig dokumentation for at sikre din identitet. Jeg vil besvare din henvendelse inden for en måned. Viser der sig at være fejl i de oplysninger, jeg har registreret om dig, eller er de vildledende, vil jeg rette dem efter din skriftlige anmodning. Du kan også anmode os om at få oplysninger begrænset eller slettet, såfremt du mener, at registrering eller behandling er for vidtgående.

5. Hvor længe beholdes indsamlede oplysninger
Jeg beholder indsamlede oplysninger, så længe de er relevante eller nødvendige for at opfylde forpligtelserne over for kunder eller nyhedsbrevmodtagere eller followers. Jeg bevarer som udgangspunkt de fleste indsamlede oplysninger om dig, så længe du er kunde, ønsker at modtage nyhedsbrev eller er follower. Jeg opdaterer kun oplysningerne, hvis jeg får besked herom fra dig. Jeg er således afhængig af din hjælp til at meddele os f.eks. nye kontaktoplysninger.

Henvendelse om behandling af dine oplysninger rettes til Inspirator Mona Hvid på mona@monahvid.dk