Reference Madservicechef Caroline Heerup

Madservicechef Caroline Heerup, Guldborgsund Kommune                                   tlf: 2518 0184 CAHE@GULDBORGSUND.DK www.guldborgsundmadservice.dk

Kursusholder, proceskonsulent og ledelsessparring                                                         Mona Hvid er i mine øjne rigtig dygtig til at tilrettelægge og styre processer og kurser, således at både de erfaringer og det store kendskab, som Mona har til ledelseslandskabet i Danmark, bliver integreret med den viden og erfaring, man selv kommer med som leder. Dette gør, at det der tilrettelægges giver plads til og mening for de involverede, hvilket i meget høj grad sikrer, at det kan bruges i den efterfølgende virkelighedsskabte kontekst.

Dette adskiller i mine øjne Mona markant fra de fleste andre konsulenter, der kan komme til at fokusere for ensidigt på deres egne erfaringer. Mona har dermed fokus på, at være åben nok til at tillade alt, der vil kunne gavne processen, at komme med ind i forløbet. Det positive ved dette forstærkes af, at det sjældent er muligt ved starten af et forløb, at kunne forudsige, hvad der dukker op undervejs.

Når Mona ikke har låst sig fast på egne forestillinger og erfaringer fra starten af, sikres der samtidig, at de ting, der bliver synlige hen ad vejen –  og som kan være mindst lige så vigtigt som de forudsagte – også kan blive medtaget i processen. Jeg, samt mine ledere og medarbejdere har følt os i meget trygge hænder, når vi har overladt tilrettelæggelsen og styringen af sådanne interne processer til Mona.

Det er de samme gavnlige mekanismer, der gør sig gældende i forhold til, de gange jeg har brugt Mona til sparring på egen chef-rolle og ledelsessituation. Sagt på en anden måde, uddeler Mona gavmildt af den viden og indsigt hendes mange år med ledelsesfaget, specielt i det offentlige rum, har givet hende, uden dog at tro, at hun dermed ved det hele. Monas fornemmeapparat er top tunet og hun er modig nok til at sige det, hun tænker, så det netop kan inddrages, hvis det opleves relevant.

Skriv en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.