Netværk er også adgang til guldet!

Sidst skrev jeg om, at der blev spildt meget tid på at netværke – og det mener jeg fortsat – men netværk er også vejen til guldet (i mange betydninger)

Vi må ikke nøjes med at bruge tiden på ”visitkortklubber”

Visitkort-klub =  vi møder op, hilser på og deler visitkort ud. Det er ikke at netværke – det kan blive til det, men det kræver altså lige en indsats.

I starten af min karriere, hvor jeg fik adgang til gulve, der var lidt mere bonede end jeg plejede at gå på, fik jeg mange store overraskelser, for ikke at sige chok.

Store betydningsfulde mænd anbefalede andre de bare havde talt med ganske kort og udvekslet visitkort med. Stod med store øjne og ører, og tænkte ”Det er da løgn, du kan da ikke anbefale en anden på så spinkelt et grundlag”

Hvorvidt det skyldes den usynlige sorteringsmekanisme, der er i en hierarkisk organisering, hvor man ikke får adgang uden at have gjort sig fortjent til det, ved jeg ikke, men selvom der fortsat er mange usynlige sorteringsmekanismer, så er de ikke så stærke som tidligere – så nu er det ikke nok at få vekslet et par ord og få delt sit visitkort ud!!!

Netværk kræver nye kompetencer

Connections aren´t networking.

Og måske var det nok tidligere med visitkortklubben, men nu skal der skabes virkelige menneskelige forbindelser, hvis du vil have noget ud af det.

Måske er det en overvejelse værd, før du netværker: Hvad vil du have ud af det?

  • Fællesskab – mulighed for at blive en del af et fællesskab
  • Adgang til input, relevant viden, informationer og adgang til mennesker
  • Indflydelse, mulighed for at positionere sig og påvirke beslutninger og få indflydelse på udviklingen
  • Læring, inspiration, dygtiggøre sig ved at spejle sine egne erfaringer og praksis i andres

(inspireret af ”Hvad vil I med netværk? Om de strategiske beslutninger bag værdiskabende netværksprogrammer. Wanscher og Nielsen, Eva Beckmann. Jurist- og Økonomforbundet 2010)

Ofte vil vi gerne have det hele, men om vi kan det – ved det ikke. Teoretikerne siger nej, og det siger erfaringer også, og vi er jo på vej ind i en ny tid – og det må give en ny generation af netværk og hvordan vi netværker. 

 

En aften var jeg til netværksmøde i QLF (Quinder på Lolland-Falster), hvor over 60 kvinder var mødt op for at netværke – kan du forestille dig lydniveauet!

QLF gør sig mange overvejelser om, hvordan netværksmøderne skal organiseres, og der eksperimenteres

Her kommer man med åbent sind og ser, hvad der sker:

Ved vores bord var vi 6, og vi nåede ikke igennem præsentationsrunden, før vi var i gang med at videreudvikle på en idé, som den ene havde, som matchede med nogle behov, som en anden så, hvor en tredje bidrog med noget konkret viden, mens den fjerde kunne se det strategiske perspektiv, den femte tænkte i formidling, og den sjette bidrog med et internationalt perspektiv på idéen.  En syvende kom forbi og hørte 3 sætninger, og bidrog så med endnu en vinkel.

I løbet af kort tid bidrog alle ud fra de mange vinkler, og der arbejdes videre – igennem vores daglige virke. Nu kender vi de andres interesse og nogle af deres kompetencer, så vi kan vende tilbage og få hjælp.
Jeg nåede ikke at høre slutningen på bordets debat, da jeg lige skulle snakke med et par andre fra netværket om andre projekter, der enten er i søen eller er på vej – og der skulle også lige blive tid til at “mærke” hvor og hvordan andre har det.

Dette er ikke visitkortklubben – her investerer man noget af sig selv og sin viden, og er villig til at bidrage – bare fordi man synes, at det er vigtigt!

Og det er guld i sig selv – senere kommer det fysiske guld.

 

Er netop kommet hjem fra CeBit Messen i Hannover – de første tanker om dette kan læses her – det handler også om netværk: http://www.landliv.dk/cebit-messe-2013-og-landdistriktsudvikling/

 

Skriv en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.