Om mig

Jeg laver meget forskelligt – men Network er nøgleordet i min business, og hvordan man via netværk kan udnytte ressourcerne bedre – både de menneskelige og de fysiske.

Det er relationer, der skaber udvikling og forandringer – uanset om det er som privatperson, et team, en virksomhed eller et lokalområde.

 

Jeg er MEGET nysgerrig – og har en stor indlevelsesevne – er også ret god til at lugte duften i bageriet, og det, der ligger under overfladen.

Jeg har altid haft en sund social indignation og har aldrig accepteret, at mennesker ikke bliver behandlet ligeværdigt. Allerede som barn besluttede jeg, at jeg ville skaffe mig en position, hvor jeg kunne medvirke til,  at hierarkiske skel og klasseforskelle blev fjernet.

Min mave har altid reageret, når nogen begrænsede sig selv eller blev begrænset af normer. Jeg har altid haft en instinktiv fornemmelse af, at mennesker kunne meget mere, end de selv tror, hvis de ikke lod sig begrænse af egne eller andres forestillinger. Vi har en meget større skaberkraft, end de fleste af os kan forestille os. Lad os dog udfordre den – og det har jeg vist praktiseret på mange områder i mit liv.

Derfor valgte jeg – på trods af mine gymnasielæreres og rektors forventninger om, at jeg burde tage en akademisk uddannelse – at blive socialrådgiver fra Odense Universitet Center. Her fandt jeg et fantastisk studiemiljø, hvor jeg nysgerrigt lod mig udfolde og inspirere på universitets forskellige institutter.

9 år som sagsbehandler i Præstø Kommune (1976-1985) med hånden og hjertet inde i alle slags sager, gav mig en stor indsigt i familiers og lokalsamfunds udvikling. Det gav samtidig næring til min fascination af, hvordan kulturen giver muligheder og begrænsninger.

Ved siden af blev jeg bondekone og begyndte mit virke med at rådgive kriseramte landmænd. Jeg holdt foredrag om, hvordan man som nabo og familie kan hjælpe landmænd i krise. Og det vakte mediernes interesse: En ung bondekone, der stillede sig op og påpegede, at landbrugets krise i 80-erne ikke bare var en økonomisk krise, men også en kulturkrise. At der måtte sættes ind på det rent menneskelige plan for at hjælpe de kriseramte! Det blev til mange foredrag og masser af fagpolitisk arbejde.

Mine barnesko som konsulent blev trådt i Storstrøms Amt (1985-1991).Her var jeg så heldig at få et år, hvor jeg kunne studere kvalitative forskningsmetoder. Siden gennemgik jeg en længere lederuddannelse for kvinder.

Jeg var ansat i AMU-vest og Sydsjælland i 4 år. Her fik jeg yderligere styrket min undervisnings- og konsulenterfaring og brugte en stor del af min tid på at udvikle nye koncepter

Arbejdet med udvikling har været det centrale i mit liv: på individ-, virksomheds- og samfundsplan. Men udfordringer ‘koster’ , så efter at nogen havde forsøgt at stække min ytringsfrihed i en konsulentopgave, stod jeg i 1996 ved en skillevej: skulle jeg fortsætte med at påvirke samfundsudviklingen i det små eller skulle jeg koncentrere mig om at være terapeut og inspirere til personlig udvikling?

Her fik jeg et tilbud, der gjorde en gammel beslutning tydelig: “Hvis du vil forandre verden, må du lære magthavernes sprog” – og blev konsulent / direktør i Konsulentfirmaet bp-u.

Igennem næsten 15 år (1996-2011) har jeg bevæget mig på de bonede gulve, i politiske kredse, i offentlige og private organisationer, i fagbevægelsen og i produktionen. Jeg  har lært sprogene fra disse meget forskellige miljøer, – og min evne til at færdes på tværs af miljøer, kan nu bruges af de, der vil bruge mig.

Jeg har deltaget i udviklingen af en virksomhed fra 2 til 83 ansatte. Det var været en svær og udviklende proces – både i forhold til virksomhedens og min egen udvikling. Vi udviklede en ledelsesstil, som ligger tæt på teorierne i bogen UNBOSS (udkom i 2012), som jeg syntes blev svær at gennemføre med så mange medarbejdere, der var spredt over hele landet – har også oplevet den svære proces at komme igennem en konkurs og starte op igen.

I maj 2011 tog jeg endelig skridtet og startede min egen mikrovirksomhed – der arbejder med udvikling. Her  bruger jeg min store erfaring med at arbejde med processer, projekter og ledelse kombineret med min tro på, at vi kan gøre det bedre. Jeg har arbejdet meget med iværksætteri og mikrovirksomheder, samt lokal udvikling. 

Min kerneydelse er min energi og mit engagement. Jeg inspirerer til, at potentialer afdækkes og barriererne flyttes for at omsætte potentialer til en ny og forbedret praksis. Det er min mission sammen med jer at se og formidle, hvordan I kan udvide jeres handlerepertoire, samt støtte jer i at vælge vejen og nyde den med alle dens udfordringer, mens I går den.

Roller:

  • Networker
  • Inspirator
  • Konsulent / proceskonsulent
  • Foredragsholder
  • Projektleder
  • Fundraiser
  • Individuel sparring – til ledelses- , medarbejder-, eller personlig udvikling

 

 

 

 

En tanke om "Om mig"

  1. HALLO ! Hvad går der af dig ?
    Det er bare knald-hamrende-godt. Nu kan jeg mærke Mona – nu står hun frem med noget af det, der gør forskellen

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.